dimarts, 27 de gener de 2009

Writer-1

Inserir una imatge i posar un marc o "borde"
Per a inserir una imatge al programa writer farem els següents pasos:
1- Obri writer
2.- Inserir imatge a partit d'un arxiu.
3.- Selecciona la imatge i t'eixirà una finestra que posa imatge.
4.- Assenyala aquest logo i t'obrirà el quadre d'imatge.
5.- Obri la pestanya que posa "borde".
6.- Ara podràs elegir si vols posar el "borde" als quatre costats, l'estil, el color i si voleu tindre distància al text)

Ací hi ha un exemple de com quedaria la imatge amb marc :
La imatge sense tractar ..................................................... Imatge amb marc