dimarts, 10 de novembre de 2009

Horaris Originals

Treballant els horaris amb el programa writer, hi ha alguns que aquest any són diferents . Tatiana i Paula ja tenen ganes de veure-los en la web. Ací estan.

L'horari de Paula Higueras té l'originalitat de què, utilitzant la paleta de dibuix, l'ha fet a mode de maleta.


Tatiana ha utilitzat una imatge com a fons afegint-li transparència per a poder veure les asignatures i aules .